Fire bilder av en traktor som pløyer en åker.
Svært fornøyd med REB ANLEGG AS
Da Erling Reinfjord trengte mer dyrkbar mark på sin nyanskaffede Heen gård i Eidsberg i Indre Østfold, falt valget på REB Anlegg AS. Det er den unge gårdbrukeren svært tilfreds med.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

-Vi er veldig, veldig fornøyde. Maskinførerne er svært dyktige. Begge to tok seg god tid til å gjøre en skikkelig jobb hele veien. De kom når de sa, og prisen endte på det som var forespeilet. Ingen snarveier, og ingen overraskelser. Veldig bra, sier en fornøyd Erling Reinfjord.

Havre de første årene

Det drives storstilt melkeproduksjon på familiegården der Erling Reinfjord kommer fra. Ikke mindre enn 900.000 liter melk produseres hvert år på gården Nygaard. Men 360 storfe totalt trenger mye for, så da nabogården Heen ble lagt ut for salg i fjor, benyttet den unge gårdbrukeren og samboeren hans anledningen. To tredeler av arealet på denne gården var allerede dyrkbar jord, men et ni år gammelt hogstfelt på omtrent 80 mål ventet på å bli opparbeidet. I begynnelsen av oktober var dette arbeidet ferdig, og Erling Reinfjord har planer om å så allerede til våren.

-Det tar normalt to, tre år før all flisen og skogavfallet er omdannet til jord, så vi kommer nok til å så havre de første årene.

-Jeg ser på hogstavfallet som en ressurs til jordsmonnet og arealet under eventuelle stubberanker som en ressurs. Vi driver med kuer, og bruker derfor jorda mye til for og gjødselhåndtering. Da er det et stort pluss at jordet blir lettkjørt og fritt for stubberanker. Derfor falt valget på fresing.

En traktor som jobber midt på et jorde og styrer brøyteoperasjonene.

Fres i to omganger

Erling Reinfjord hadde egentlig planlagt å kjøre en skålharv over det nye jordet i høst, men den tiden kan han i stedet bruke til andre ting.

-Det var det som var planen før folkene fra REB Anlegg AS kom. Men de har gjort så fint arbeid at det viser seg at det ikke er behov for mer harving. Toppskiktet er allerede så fint og luftig at vi ikke trenger å gjøre noe mer før til våren, sier Reinfjord, og forteller at arealet ble opparbeidet i to omganger.

-De startet i begynnelsen av september med å kjøre en vegetasjonsfres. Det var en del busker og kratt på området. Noen av dem var sikkert fire meter høye, men fresen hadde ikke noe problem med det. Når det var ferdig, brukte de en traktor med dypfresingsaggregat. Det er frest ned til 35 centimeter, og hogstavfall ble frest opp og blandet under tørre forhold. Fresesjiktet er luftig nå, og jeg velger å la det ligge uberørt for at luft og vann skal trekke ned og starte omdanningsprosessen raskere og sikre raskere opptørking til våren. De gjorde en veldig, veldig bra jobb. Vi skal grave samlegrøft nå i vinter. Til året skal vi kalke, kjøre husdyrgjødsel og systematisk grøfte jordet.

REB Anlegg AS er en tradisjonsrik anleggsvirksomhet som har fresing av stubber, røtter og skogsavfall i forbindelse med veibygging, industri/boligutvikling og nydyrking som spesialitet.

FLERE NYHETER

Prosjekt Bypakke Ålesund

Vi har vært på oppdrag for Bertelsen & Garpestad AS som en del av Bypakke Ålesund, FV.60 Blindheim – Flisnes. Byen skal rustes for fremtiden med miljøvennlige og effektive transportløsninger.

Les mer