To ansatte i REB Anlegg diskuterer nydyrking foran en gul gravemaskin.
Med en stolt arv gjennom 35 år
Vi er en tradisjonsrik anleggsvirksomhet som har fresing av stubber, røtter og skogsavfall som spesialfelt.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Vi har utført forberedende arbeider –  med fresing av titusenvis mål med skogsområder som har blitt til veg, bane, flyplass, bolig- , energi- og industri- områder samt store arealer for matproduksjon. Ute i felt møter du sannsynligvis en av familien Bakstads tredje generasjon fresekusk bak spakene.

Hva er stubbefresing?

Stubbefresing er en rask og kostnadseffektiv måte å frese stubber, røtter og skogsavfall til flis. Til dette bruker vi beltegående stubbefres eller freseaggregat montert på gravemaskin eller traktor.

En rød og svart bulldoser midt i et jordfelt.

Hvordan stubbefreser vi?

Vi deler stubbefresing i to hovedgrupper – områder med eller uten stein/fjell.

Stein/fjell-frie områder kan som regel freses direkte. Da kjører vi trommelen rett i bakken og freser stubbene der de står. Dette gir en jevn innblanding av flis i topplaget.

Stein/fjellholdige områder vegetasjonsrensker vi – stubber, røtter og skogsavfall gjøres rent for stein og legges i ranker med gravemaskin. Rankene freses med beltegående fres.

Hvorfor stubbefreser vi?

Enten man freser skogsavfallet i ranker eller stubbene stående i bakken, freses dette til grov treflis. På denne måten vil man beholde næringen fra skogsavfallet i matjorden og øke humusmengden. Før vi starter trenger man kun å ta ut det trevirket som har økonomisk verdi. Vi foretrekker at småtrær og busker blir stående fremfor at de er felt, da har vi kontroll på stokker/stammer for å minske risiko for skader på menneske og maskin.

En bulldoser parkerer på en haug med skitt.

Forventninger til resultat:

Uansett fremgangsmetode, så er det en sammenheng mellom hvor mye trevirke det er på området som skal freses og ferdig resultat- Mye trevirke vil gi mere flis.

Ved direktefresing: Er det mye stående kratt/småskog eller mye grot anbefaler vi å overflatefrese før dypfresing for best resultat.

Ved fresing av ranker: Kunde avgjør i forkant hvilket sluttresultat han ønsker. Det avgjørende for resultatet er hvor nøye vegetasjonsryddingen skal gjøres (hvor mye grot som skal ligge igjen i teigen) og hvor mange ganger ranken freses og snus.

Etterarbeid:

Etter fresing av jordbruksarealer anbefales det å ta jordprøver og utføre nødvendig kalking. Direktefresing krever slodding for å jevne ut spor etter maskinene, mens vegetasjonsrydding krever at man fordeler fresemassen jevnt utover arealet før innblanding i topplaget.

Ved veibygging, bolig- industri utbygging brukes ofte fresemassen – sammenblandet med toppjord – til plastring av skråninger, og legges ut i veikanter og grøntarealer. Fresemassen kan ha en armerende effekt mot erosjon frem til ny vegetasjon har etablert seg.

Hvorfor velge stubbefresing kontra andre metoder?

  • Øker humusmengden i jorden
  • Slipper å lagre stubberanker som tar opp plass på dyrkbar mark
  • Bevarer matjorden på plass i stedet for at den blir med i stubberankene.
  • Unngår forurensingen ved brenning av skogsavfallet
  • Miljøgunstig da man slipper å transportere skogsavfallet til deponi.
  • Rask inntjening på jordbruksareal

 

Kontakt oss for gratis befaring

Ingun Bakstad
Daglig leder

REB Anlegg AS er en tradisjonsrik anleggsvirksomhet som har fresing av stubber, røtter og skogsavfall i forbindelse med veibygging, industri/boligutvikling og nydyrking som spesialitet.

FLERE NYHETER

Prosjekt Bypakke Ålesund

Vi har vært på oppdrag for Bertelsen & Garpestad AS som en del av Bypakke Ålesund, FV.60 Blindheim – Flisnes. Byen skal rustes for fremtiden med miljøvennlige og effektive transportløsninger.

Les mer