En rød og svart logo på hvit bakgrunn med fossekall forretningsutvikling.

REB ANLEGG

MASKINENTREPRENØR

REB ANLEGG

Et rødt og hvitt flagg på en hvit bakgrunn som representerer et lands nasjonale stolthet.

Vi er en tradisjonsrik anleggsvirksomhet som har fresing av stubber, røtter og skogsavfall i forbindelse med veibygging, industri/boligutvikling og nydyrking som spesialfelt.

RYDDE SKOG OG UTMARK

STUBBEFRESING

Med våre maskiner freser vi opp det som finnes av stubber og røtter. Dette males opp til grov flis, og kan blandes inn i topp/matjordlaget. Ved fresing gjør vi om «problemavfall»(stubber og røtter) til en ressurs som gir næring til jorden og forbedrer vekstforholdene. På steinrik mark sorterer vi ut skogsavfallet med gravemaskin og legger det i ranker for fresing.

artikler og oppdrag

Nyheter

En rød og svart logo på hvit bakgrunn med fossekall forretningsutvikling.

NYDYRKING, GJENNOMGRAVING OG STEINPLUKKING

Landbruk

En rød og svart logo på hvit bakgrunn med fossekall forretningsutvikling.

landbruk

Nydyrking

Har du tenkt på å dyrke opp jord i stedet for å leie? Eller ønsker du å utnytte eksisterende skogsområder til jordbruksareal?  For å få en mer rasjonell drift kan nydyrking være en god løsning. De siste årene har vi sett en økende interesse for nydyrking. Opparbeiding av slåtteland og dyrkbar jord kan være smart. 

Men hvordan begynne en slik prosess?

landbruk

Gjennomgraving

Vi bruker gravemaskin med dyrkningsskuffe som har spalteåpning på ca. 15×15 cm. Vi graver så dypt vi må for å få et ferdig jordlag på 30 cm, hvor det da ikke er igjen stein større en ca. 15cm. Området graves i gjennom systematisk, steinen legges i ranker for så å kjøres til avtalt sted. Kjøreveier gjennomgraves til slutt for å forhindre kompresjonsskader. 

landbruk

Steinplukking

Vi krysskjører med har v/grubber for å få løftet steinen til overflaten. Deretter kjøres steinplukker med 50 mm soll som plukker meste av stein over 5 cm. Steinen tippes over i henger og kjøres til avtalt sted. For et godt resultat etter nydyrking bør det plukkes minst 2-3 ganger.