Prosjekt Bypakke Ålesund
Vi har vært på oppdrag for Bertelsen & Garpestad AS som en del av Bypakke Ålesund, FV.60 Blindheim – Flisnes. Byen skal rustes for fremtiden med miljøvennlige og effektive transportløsninger.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Gjennomføringsstrategi

Bypakke Ålesund er designet for å forbedre veisikkerhet, kollektivtilbud og legge til rette for nye sykkelveier.

Les mer om prosjektet her

Våre dyktige sjåfører Andreas og Per Kristian har vært mannskap på dette prosjektet og har ryddet områdene for stubber, røtter og skogavfall, lagt disse i ranker og frest rankene til flis. Fresemassen er en resurs og kan f.eks brukes til å plastre skråninger eller til grøntarealer.

Ved å frese stubbene på stedet er det unngått å transportere utallige lass med stubber, røtter og skogsavfall til deponi ved hjelp av lastebiler. Frakt av hvert lass ville ha tatt nesten en time tur/retur til deponiet, i et allerede tidvis overfylt trafikkmiljø. Ved å stubbefrese reduseres forurensning og mengden svevestøv, letter på trafikkbelastningen, og forbedrer sikkerheten på veiene.

Sikkerhet i feltarbeid

For å trygge sikkerheten og minimere forstyrrelser langs veien, ble rankene plassert så langt fra veibanen som mulig,  fresens turtall ble redusert for å minimere sprut.  Arbeidet omfattet ulike små områder fra 0,6 til 14 mål, og sjåførene planla rekkefølgen på disse områdene strategisk for å optimalisere flyten og minimere interntransport. Noe interntransport har vært nødvendig for å forhindre skade på asfalten fra de en-kammede belteplatene.

Utfordringer og løsninger

Dessverre er det slik at «alt som går rundt, går sundt». Dette ordtaket slo til denne gangen.  En ståltråd fra et gjerde surret seg inn i beltegiret på den ene graveren. 

Tommy og Roy demonterte beltegir fra en maskin hjemme og Roy reiste deretter til Ålesund med dette. Mekaniker fra Rosendahl Maskin sto klar og monterte raskt beltegiret da Roy kom fram. Dette forhindret at vi fikk mange dagers driftsstans i vente på deler fra utlandet.

Tre uker på brakkerigg

Med oppdrag så langt hjemmefra ble det tre uker på brakkeriggen for Andreas og Per Kristian, og da var det godt å komme hjem igjen noen dager før ferden går videre til nye prosjekter.

«Det blir mange dager på brakka, -Det er ikke for alle, det livet her, men vi trives med det, sier Andreas»

Kontakt oss for gratis befaring

Ingun Bakstad
Daglig leder

REB Anlegg AS er en tradisjonsrik anleggsvirksomhet som har fresing av stubber, røtter og skogsavfall i forbindelse med veibygging, industri/boligutvikling og nydyrking som spesialitet.

FLERE NYHETER

Prosjekt Bypakke Ålesund

Vi har vært på oppdrag for Bertelsen & Garpestad AS som en del av Bypakke Ålesund, FV.60 Blindheim – Flisnes. Byen skal rustes for fremtiden med miljøvennlige og effektive transportløsninger.

Les mer