Vi er med og bygger ny Rv. 4 forbi Lygnasæter
Anlegg Øst Entreprenør AS har fått i oppdrag fra Statens vegvesen å bygge den siste delen av riksveg 4 prosjektet på Hadeland.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Når vegen åpner neste sommer, har de bygd ca. 26 kilometer med ny og utbedret tofeltsvei fra Lygnabakken til Roa. «Vi utbedrer der det er mulig, og bygger nytt der vi må» sier prosjektleder i Statens vegvesen Odd Johansen.

Deler av vegen blir flyttet til utkanten av ei myr i stedet for å krysse den slik den gjør i dag, dette inngår i et nytt klima- og naturtiltak Statens vegvesen har startet opp på Hadeland. Myrmassene skal gjenbrukes til å restaurere en gammel myr på Lygna. Dette kan du lese mer om her

Klima og miljøvennlig stubbefresing

Vi var så heldige å få være med Anlegg Øst Entreprenør i oppstartsfasen av dette prosjektet og har utført vegetasjonsrensk og stubbefresing både på områdene som skal utbedres, og der det skal bygges nytt. Vi freser stubber og røtter i parsellene, da slipper man å frakte dette med lastebil til deponi, sparer anleggsområdet for mye transport, gjenbruker i stedet massene på prosjektet og slipper og kjøre (så mye) ny masse inn. Det som kunne blitt problemavfall benyttes som en ressurs og er i trå med tanken om et klima og miljøvennlig tiltak.

Frese skogsavfall til flis

På grunn av store snømengder ved oppstart av prosjektet måtte Anlegg Øst Entreprenør starte før vi kunne kom inn, og de hadde lagt opp en del ranker med vegetasjon. Vi begynte derfor med å sortere disse rankene for å fjerne stein, jord og andre urenheter, da sorteringen var gjort, freste vi rankene med skogsavfall (trevirke) til flis og gutta hos Anlegg Øst kan nå blande det inn i toppmassen og kan blant annet bruke det til plastring av skråninger o.l.

De områdene som ikke var påbegynt, har vi ryddet for skogsavfall, stubber og røtter -og lagt det i ranker for så å frese det til flis.

Stubbefresing langs veg

Når vi har oppdrag langs veg, så legger vi rankene så langt unna veg og trafikanter som mulig,og kjører ned turtallet på fresen for å forhindre at sprut fra fresen skader mennesker og kjøretøy. Dette senker fremdriften, men sørger for at trafikken kan passere trygt igjennom anleggsområdet.

Oppdraget var fordelt over flere områder, enkelte steder var det så smalt at det ikke var mulig å komme forbi ranken igjen med gravemaskin før disse var frest. Dette krevde god planlegging, men Henrik, Henning og Tommy tok utfordringen på strak arm og løste dette ved at en graver gikk foran og la opp ranker, fresen kom bak og freste rankene, deretter kom graver nr. 2 og snudde rankene så den ferdigfreste massen havnet i bunnen og ufrest masse ble liggende på toppen. Da var ranken klar for Henning og siste runde med fresing.

Vi takker Anlegg Øst Entreprenør for tilliten og godt samarbeid, dere er en trivelig gjeng å jobbe sammen med.

 

Kontakt oss for gratis befaring

Ingun Bakstad
Daglig leder

REB ANLEGG AS er en tradisjonsrik anleggsvirksomhet som har fresing av stubber, røtter og skogsavfall i forbindelse med veibygging, industri/boligutvikling og nydyrking som spesialitet.

FLERE NYHETER

Prosjekt Bypakke Ålesund

Vi har vært på oppdrag for Bertelsen & Garpestad AS som en del av Bypakke Ålesund, FV.60 Blindheim – Flisnes. Byen skal rustes for fremtiden med miljøvennlige og effektive transportløsninger.

Les mer