En rød og svart logo på hvit bakgrunn med fossekall forretningsutvikling.

Stubbefresing

MASKINENTREPRENØR

Stubbefresing
Et rødt og hvitt flagg på en hvit bakgrunn som representerer et lands nasjonale stolthet.

Stubbefresing er en rask og kostnadseffektiv måte å maskinelt frese stubber, røtter og skogsavfall i forbindelse med bygging av vei og bane, etablering av nye næringstomter og nydyrking. Til dette bruker vi beltegående stubbefres, eller freseaggregat montert på gravemaskin eller traktor.

RYDDE SKOG OG UTMARK

Hvordan stubbefreser vi?

Vi deler stubbefresing i to hovedgrupper – områder med eller uten stein/fjell.

Stein/fjellfrie områder kan som regel freses direkte. Dette gir en jevn innblanding av flis i topplaget. Da brukes beltegående – eller traktormontert freseaggregat.

Stein/fjellholdige områder må vegetasjonrenskes. Stubber, røtter og skogsavfall gjøres rent for stein å legges i ranker med gravemaskin. Rankene freses med beltegående fres.

Stubbefresing er en rask og kostnadseffektiv måte å maskinelt frese stubber, røtter og skogsavfall i forbindelse med bygging av vei og bane, og etablering av nye næringstomter og nydyrking. Til dette bruker vi beltegående stubbefres, eller aggregat montert på gravemaskin eller traktor.

Hvilke forventinger til resultat:

Uansett hvilken metode som benyttes, er det en direkte sammenheng mellom mengden trevirke på det aktuelle området og mengden flis som genereres under fresingen. Jo mer trevirke det er, desto større blir mengden flis. Er det mye stående kratt/småskog eller mye grot anbefaler vi å overflatefrese før dypfresing. Kunden avgjør i forkant hvilket resultat han ønsker ut i fra finhet på flis, mengde etterarbeid og pris.

Hva blir etterarbeidet?

Etter fresing anbefaler vi at det tas jordprøver, analyse av jordprøvene viser tilstanden på jorda. Trolig vil pH være lav, og det vil være behov for kalking

Direktefresing – Det vil bli spor etter maskinene derfor må det sloddes for å jevne ut disse. Som en generell regel bør man ikke bruke redskap med tinner i bakken på minst 3 år. Dette er for at flis/trevirket som er blandet inn i jorden skal få tid til å råtne. Vi anbefaler bruk av redskap med skåler for å unngå å dra opp flis og lage unødig etterarbeid.

Vegetasjonsrensk – Etter vegetasjonsrensk vil all flis ligge i ranker. Dette må fordeles utover for en jevn innblanding i topplaget og blandes inn med grubber e.l. Den beste innblandingen av flis får man hvis man gjennomgraver i etterkant av fresing.

Hvorfor velge stubbefresing kontra andre metoder:

  • Tidligere inntjening på arealet.
  • Kostnadseffektivt.
  • Matjord blir ikke kjørt bort sammen med stubber.
  • Slipper å lagre stubber i ranker på dyrkbart areal.
  • Sparer miljøet ved å unngå transport av stubber til deponi.
  • Sparer miljøet ved å ikke brenne stubberanker.

Landbruk, veg- og industriutbygging

Hvorfor stubbefreser vi?

I forbindelse med veibygging vil stubbefresing gjøre at man slipper å frakte skogsavfall til deponi og istedet kan bruke fresemassen til vegkanter og skråninger.

I forbindelse med landbruk vil man ved stubbefresing beholde næringen i matjorden og øke humusmengden. Ved å kjøre bort eller brenne skogsavfallet blir denne ressursen borte.

En rød og svart logo på hvit bakgrunn med fossekall forretningsutvikling.

Kontakt oss om stubbefresing

Daglig leder

Ingun Bakstad

Vi i REB ANLEGG har 40 års erfaring med stubbefresing. Kontakt oss for informasjon elller befaring på ditt prosjekt.

Mågårdvegen 74, 2334 Romedal