En rød og svart logo på hvit bakgrunn med fossekall forretningsutvikling.

Gjennomgraving

landbruk og entreprenører

Gjennomgraving
Et rødt og hvitt flagg på en hvit bakgrunn som representerer et lands nasjonale stolthet.

Gjennomgraving er en prosess hvor man med gravemaskin og dyrkningskuffe sorterer ut stein fra jordsmonnet. Dette gir bedre drenering, varmere jord og plantene får bedre næringstilgang. Det vil også gi mindre skade på redskap ved pløying, tresking etc.

jordforbedring

Gjennomgraving

Der det er mye stein i grunnen bør denne fjernes. Ved gjennomgraving brukes gravemaskin med dyrkningsskuffe for å  fjerne stein i jordsmonnet. Steinen kjøres bort med traktor og henger. Kjøreveiene gjennomgraves til slutt for å forhindre komprimeringsskader. Når steinen er lastet opp og kjørt bort kan det være nødvendig å kjøre over området med steinplukker.

GJENOMMGRAVING

Fra hogstflate til såbed

Gjennomgraving utføres etter stubbefresing hvor vi fjerner stein som kan forstyrre pløying og planting. Denne prosessen sikrer at jordsmonnet er best mulig egnet for produksjon av landbruksprodukter som korn og grønnsaker.

RYDDE SKOG OG UTMARK

Slik gjennomgraver vi

Vi bruker gravemaskin med dyrkningsskuffe som har spalteåpning på ca. 15×15 cm. Vi graver så dypt vi må for å få et ferdig jordlag på 30 cm, hvor det da ikke er igjen stein større en ca. 15cm. Området graves i gjennom systematisk, steinen legges i ranker for så å kjøres til avtalt sted. Kjøreveier gjennomgraves til slutt for å forhindre kompresjonsskader. 

En rød og svart logo på hvit bakgrunn med fossekall forretningsutvikling.
Kontakt oss om gjennomgraving

Daglig leder

Ingun Bakstad

REB ANLEGG er et solid anleggsfirma for utførelse av gjennomgraving. Vi har solid erfaring og ekspertise og tar på oss oppdrag av alle størrelser. Velg REB ANLEGG for en pålitelig gjennomføring.

Mågårdvegen 74, 2334 Romedal