En rød og svart logo på hvit bakgrunn med fossekall forretningsutvikling.

Steinplukking

LANDBRUK JORDFOREDLING

Steinplukking
Et rødt og hvitt flagg på en hvit bakgrunn som representerer et lands nasjonale stolthet.

Steinplukking kan være nødvendig for å fjerne steiner fra jordbruksmark. Steiner i jorden kan skade redskap ved jordbearbeiding. REB ANLEGG sine erfarne fagfolk utfører maskinell steinplukking, dette gir bedre jordsmonn.

LANDBRUKSAREAL

Grubbing og harving

Før steinplukking må det grubbes/harves for å løfte steinen opp til overflaten, krysskjøring gir best resultat. For et enda finere resultat kan en bruke såbedsharv før siste plukking.

LANDBRUK STEINPLUKKING

Maskinell steinplukking

Med vår Kivi-Pekka steinplukker, plukker vi stein ned til 5-6 cm i diameter. Steien tippes over i henger og kjøres til avtalt sted. Normalt må det plukkes 2-3 ganger etter nydyrking.

En rød og svart logo på hvit bakgrunn med fossekall forretningsutvikling.
Kontakt oss om steinplukking

Daglig leder

Ingun Bakstad

Med presisjon og effektivitet legger REB ANLEGG grunnlaget for vellykket nydyrking, og bidrar til å skape fruktbare jordbruksområder. Velg REB ANLEGG for steinplukking med ekspertise og pålitelighet.

Mågårdvegen 74, 2334 Romedal