En rød og svart bulldoser på et snødekt jorde ved Seierstad gård.
Fokus på en god kundeopplevelse
Den beste bekreftelsen en bedrift kan få på at kunden er fornøyd, er når de får komme tilbake og utføre mer arbeid.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Fornøyde kunder

Med fornøyde kunder som hovedfokus forteller maskinfører Henrik Bakstad fra REB Anlegg at det derfor har vært gledelig og spennende å sette i gang med en ny runde tomteprosjekt for Leif Grimsrud AS ved Oslo Logistikkpark Drøbak. 

«Det var bestefaren min som startet bedriften, så jeg har jo stort sett vært med her siden jeg var liten», forteller Bakstad.

En blid maskinfører i REB Anlegg.

Store områder å bearbeide

Denne lange erfaringen har kommet godt med i arbeidet med Oslo Logistikkpark Drøbak, hvor REB Anlegg bearbeider områder med blant annet stubbefreser og gravmaskin. Selve prosessen begynte i sommer, og Bakstad forteller at det denne gangen er snakk om mer stående skog, hvilket medfører at det blir et noe større prosjekt.

«Det er totalt seks tomter på dette oppdraget, og alle skal ryddes for industribygg. Forrige gang vi var her arbeidet vi med rundt 170 mål fordelt på fire tomter, og denne gangen er det rundt 140 mål fordelt på to tomter», forteller Bakstad.

Oslo Logistikkpark Drøbak (OLD) utvikles i regi av Fabritius og Backe Prosjekt, og vil bli en moderne og energieffektiv logistikkpark rett syd for Oslo. Næringsparken består av ca. 480 mål med et utbygningspotensiale på rundt 190 mål. Den vil kunne tilby fleksible arealer for aktører av alle størrelser. Prosjektet gir fremtidige leietakere muligheten til å innlemme individuelle elementer for automatisering og effektiv lagring fra starten av, så disse kan tas hensyn til i energiplanleggingen. Mer informasjon om næringsparken finnes her.

“Det er totalt seks tomter på dette oppdraget, og alle skal ryddes for industribygg. Forrige gang vi var her arbeidet vi med rundt 170 mål fordelt på fire tomter, og denne gangen er det rundt 140 mål fordelt på to tomter.”

Et luftfoto av et stort industrikompleks, med en vidstrakt gård og landbruksanlegg.

Fornøyde kunder i fokus

Når man jobber med slike prosjekter mener Bakstad at det er viktig å være så effektiv som mulig, samtidig som man er forsiktig. Særlig for oppdraget som nå utføres for Oslo Logistikkpark Drøbak, hvor man arbeider med stående skog, er det viktig å passe på slik at man ikke for eksempel får et tre over maskinen. Dette skal også kombineres med et fokus på fornøyde kunder.

«Jeg tror kunden vil ha oppdraget overlevert til en fornuftig tid, og på en måte som gjør at deres effektivitet kan gå opp, gjennom at de slipper å håndtere stubber, røtter, trær og skogsavfall selv», sier Bakstad.

Prosjektet med Oslo Logistikkpark Drøbak har så langt vært en suksess, og selv om REB Anlegg har støtt på noen utfordringer knyttet til terrenget og de store områdene, har det ikke vært noe som ikke kunne løses. Dette er noe Bakstad er fornøyd med, og at det ser ut til at kunden mener det samme ettersom de nå har valgt REB Anlegg i flere omganger.

«Vi gjør alltid vårt for å gjøre kunden fornøyd, det er det aller viktigste for oss», konkluderer Bakstad.

Gjennomgraving av stubber, røtter og stein med gravemaskin fra REB Anlegg.
En rød bulldoser i et gjørmete område på en gård.
En rød og svart bulldoser på et snødekt jorde ved Seierstad gård.

“Vi gjør alltid vårt for å gjøre kunden fornøyd, det er det aller viktigste for oss.”

REB Anlegg AS er en tradisjonsrik anleggsvirksomhet som har fresing av stubber, røtter og skogsavfall i forbindelse med veibygging, industri/boligutvikling og nydyrking som spesialitet.

FLERE NYHETER

Prosjekt Bypakke Ålesund

Vi har vært på oppdrag for Bertelsen & Garpestad AS som en del av Bypakke Ålesund, FV.60 Blindheim – Flisnes. Byen skal rustes for fremtiden med miljøvennlige og effektive transportløsninger.

Les mer