Fresing for fremtidens energi

Et luftfoto av solcellepaneler i et felt, som viser det imponerende MEF-prosjektet.

Vi bruker og trenger stadig bedre tilgang på fornybar energi og i Vikersund har man sett en mulighet til å utvikle solcelleparker som vil bidra til nettopp dette. Solcelleparkene er 100% reversible anlegg og er lagt til hogstfelt, dyrket mark som ligger brakk og næringsparker for å unngå å bruke produktiv mark – områder som kan gi oss lys og varme i mange år fremover!

9 smarte tips når du skal nydyrke

Stubbefreser fra REB Anlegg for jobb i et felt for nydyrking.

Har du tenkt på å dyrke opp jord i stedet for å leie? Eller ønsker du å utnytte eksisterende skogsområder til jordbruksareal? For å få en mer rasjonell drift kan nydyrking være en god løsning. De siste årene har vi sett en økende interesse for nydyrking.

Viktigheten bak forutsigbart arbeid

Tre menn står foran en haug med jord, omgitt av vegetasjon og et topcamp-område.

Det er mye arbeid som skal utføres på en gård, og enklere blir det ikke når det er snakk om et flertall av dem. Christian Seierstad forteller at de har en klynge med gårder som ligger tett, hvor alle driver med jordbruksrelaterte aktiviteter.

Vegetasjonsrensk hos Topcamp Mjøsa

En luftfoto av en skogkledd bobilpark med frodig vegetasjon rundt campingplassen.

I skogholtet ovenfor den flotte campingplassen Topcamp Mjøsa i Brumunddal, har vi gjort vegetasjonsrensk og frest skogsavfall, stubber og røtter, i forbindelse med utvidelse av campingen. De har behov forstørre arealer til campinggjestene sine.

Fine oppdrag for park og anlegg AS

En kraftig stubbefreser fra REB Anlegg jobber i et jordfelt.

Vi hadde nylig to fine oppdrag for Park og Anlegg AS. Begge prosjektene gikk ut på klargjøring av boligområder, vei og VA (vann og avløp) på Ås og Råde.

Klippet tyrirøtter til tjæreproduksjon

En snøgraving utføres av en oransje gravemaskin.

Vi er vant til å frese stubber. Men å klippe kubikkvis av tyrirøtter er ikke daglig kost. Heller ikke at jobben vi gjør skal ende opp som tjære til vedlikehold og restaurering av stavkirker.