Et luftfoto av solcellepaneler i et felt, som viser det imponerende MEF-prosjektet.
Fresing for fremtidens energi
Vi bruker og trenger stadig bedre tilgang på fornybar energi og i Vikersund har man sett en mulighet til å utvikle solcelleparker som vil bidra til nettopp dette. Solcelleparkene er 100% reversible anlegg og er lagt til hogstfelt, dyrket mark som ligger brakk og næringsparker for å unngå å bruke produktiv mark – områder som kan gi oss lys og varme i mange år fremover!
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Og vi REB ANLEGG AS har vært med helt fra begynnelsen.

Nye muligheter etter avvirkning

«Det er HydroPower AS som står bak solcelleparkene i Vikersundsområdet og vi i REB ANLEGG AS har bidratt med vår ekspertise og klargjort hogstområdene for montering av solcelleanleggene.  Roy Harald Amundsen er arbeidsleder i REB ANLEGG AS og har ansvaret for prosjektene med HydroPower AS. «Det er jo spennende å få være med på prosjekter som i så stor grad er med på å legge føringer for vår fremtidige enerigproduksjon som dette, selv om jobben vi gjør på mange måter er en rutinejobb og helt innafor det vi ellers driver med.»

I all hovedsak er det Vikersund Solcellepark del 2 og 3 samt Sysle Energipark Roy snakker om. «Det er store områder der vi har utført overflatefresing. Det ene området var hugd for noen år siden, så der var det kommet opp mye lav løvskog som vi måtte fjerne. Samtidig er det viktig at deler av disse områdene skal ha kombinasjonsbruk med solceller og beiteområde for sau, så det skal fortsatt være vegetasjon der.»

En Raptor 500 fra REB Anlegg utfører stubbefresing og rydding.

En trygg samarbeidspartner

Det er en stund siden HydroPower AS og REB ANLEGG AS begynte planleggingsarbeidet for solcelleparkene. «Det har vært både hyggelig og enkelt å samarbeide med REB,» forteller Ove Helgesen, daglig leder i HydroPower. «Ikke bare er de utrolig dyktige og med en svært profesjonell leveranse, de har også skikkelige bra folk på jobb som bidrar med det lille ekstra hver eneste gang! Man kan virkelig stole på at de leverer på alt de sier de skal levere på, og det føles jo veldig trygt.»

Fresingen som er gjort skaper et godt grunnlag for at tunge maskiner skal ha tilgang til hele arealet under montering av panelene. «En god overflatefresing gir god bæring,» forklarer Roy.

Det er ikke helt uten stolthet vi ser tilbake på den jobben som er gjort her. Bort imot 80 mål mark er frest og gjort klart for en litt grønnere fremtid. En fremtid som kanskje vil kunne gi oss det løftet vi trenger for å få renere og fornybar energi inn i hverdagen vår.

En mann som sitter i førersetet i en bil med MEF-kvinner.

REB Anlegg AS er en tradisjonsrik anleggsvirksomhet som har fresing av stubber, røtter og skogsavfall i forbindelse med veibygging, industri/boligutvikling og nydyrking som spesialitet.

FLERE NYHETER

Prosjekt Bypakke Ålesund

Vi har vært på oppdrag for Bertelsen & Garpestad AS som en del av Bypakke Ålesund, FV.60 Blindheim – Flisnes. Byen skal rustes for fremtiden med miljøvennlige og effektive transportløsninger.

Les mer