En snøgraving utføres av en oransje gravemaskin.
Klippet tyrirøtter til tjæreproduksjon
Vi er vant til å frese stubber. Men å klippe kubikkvis av tyrirøtter er ikke daglig kost. Heller ikke at jobben vi gjør skal ende opp som tjære til vedlikehold og restaurering av stavkirker.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

I slutten av februar kunne anleggsleder Roy Harald Amundsen sende av gårde mange lastebillass av det verdifulle materialet.

Jobb for Skanska

– Vi har hatt mange stubbefresingsoppdrag for Skanska. Men på et område på Jevnaker var det fururøtter som kunne egne seg i produksjon av tjære.

Så vidt jeg vet er det første gang at det er blitt bearbeidet tyri på denne måten. Jeg har i alle fall aldri vært borte i en slik jobb tidligere, sier den rutinerte anleggslederen.

– Det var omtrent 30 mål stort område vi jobbet på. Stubbene skulle sorteres, renses for smårøtter og klippes opp til håndterbare biter. For deretter opplasting. Vi brukte opp mot fire uker på hele oppdraget, sier Amundsen.

30 cm tele

Anleggsleder Amundsen forteller at det var 30 centimeter tele på det meste i de ukene arbeidet pågikk, og jobben måtte gjøres i nærheten av trafikkert vei.

– Omtrent en tredjedel av stubbene som sto i bakken var merket for klipping, resten ble frest til flis. Vi brukte faktisk halvannen dag til opplasting av tyristubbene.

Graver med påmontert stubbesaks

Det ble brukt graver med påmontert stubbesaks og stubbefreser til å bearbeide røttene.

– En blir jo litt stolt av at resultatet av denne jobben kanskje ender opp på noen av våre flotte stavkirker, forteller anleggslederen.

For tjæren skal etter planen brukes til vedlikehold og restaurering av stavkirker og andre fortidsminner.

REB Anlegg AS er en tradisjonsrik anleggsvirksomhet som har fresing av stubber, røtter og skogsavfall i forbindelse med veibygging, industri/boligutvikling og nydyrking som spesialitet.

FLERE NYHETER

Prosjekt Bypakke Ålesund

Vi har vært på oppdrag for Bertelsen & Garpestad AS som en del av Bypakke Ålesund, FV.60 Blindheim – Flisnes. Byen skal rustes for fremtiden med miljøvennlige og effektive transportløsninger.

Les mer