Anleggsmekaniker Jarle Gylstrøm i REB Anlegg.
Jarle Gylstrøm: 20 års erfaring i bransjen
Mange år i bransjen gir en helt spesiell kompetanse, og uvurderlig erfaringer i arbeidet med å holde maskinparken i stand. Anleggsmekaniker Jarle Gylstrøm har jobbet for REB Anlegg i 20 år.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

– Jeg har hatt ansvar for vedlikehold og reparasjoner på alt av maskiner og utstyr for REB ANLEGG i mange år forteller Jarle.

Han har opparbeidet seg stor kompetanse på deres spesialmaskiner. De første årene var REB ANLEGG så å si enerådende på stubbefresing med beltegående fres, og derfor ble det nødvendig å tilegne seg kunnskap på disse maskinene, da det var vanskelig å få hjelp fra annet hold. Han kan bekrefte at dette er en jobb han trives i, særlig på grunn av varierte arbeidsdager.

En spennende arbeidshverdag

Jarle forteller at noe av det han setter mest pris på med jobben han nå har hatt i mange år er mulighetene for selvbestemmelse, en variert arbeidshverdag og hvordan ingen oppdrag er like. Hvert oppdrag er unikt og må løses raskest mulig for å hindre langvarig driftsstopp, men samtidig nøyaktig og presist for å unngå nye skader og tap av framdrift på pågående prosjekter. Enkelte ganger betyr det at jeg må lage enkelte slitedeler selv, da det kan være lang leveringstid på deler til disse maskinene.

«Det dukker stadig opp nye problemstillinger, så man kan vel si at man aldri blir helt utlært. Det vil alltid være nye utfordringer som må løses», forteller Jarle.

Viktigheten av god planlegging

Som en sentral del av REB Anlegg gjennom mange år forteller Gylstrøm at det er flere oppdrag som har gjort inntrykk, og som han husker spesielt godt. Et av dem er en jobb som ble utført på Hallingby for nesten 10 år siden, det var en stor jobb i landbruket.

«Der freste vi 600 mål i løpet av vinteren, vi begynte i oktober – og grunneier sådde på våren», forteller Jarle. Den gangen var det ikke så vanlig å dyrke så store arealer på en gang, og når det i tillegg ble avling første sesongen var det moro.

Etter mange års erfaring fra bransjen har Jarle klare tanker om hva som er viktig for å lykkes i denne jobben, og for å sikre stabil drift av maskinparken. Et av punktene han mener det er viktig å fokusere på i prosessen er god planlegging.

«Det som er viktig er at sjåførene våre har gode rutiner og får oppfølging hvis det blir noen utfordringer enten på det tekniske eller på den planmessige biten av å utføre jobben. Det er viktig at vi legger til rette slik at de får en effektiv hverdag», sier Gylstrøm.

Fornøyde kunder motiverer

De siste to årene har Jarle i, tillegg til ansvaret som anleggsmekaniker, blitt en del av det administrative teamet i REB ANLEGG. Det er spennende å være med i dette arbeidet med å legge planer og strategier, og det er en spesiell god følelse når man ser at disse fører til vellykkede oppdrag og fornøyde oppdragsgivere.

 

- Det er viktig at vi gir gode tilbud og nøyaktige arbeidsbeskrivelser, slik at oppdragsgiver vet hva han kan forvente som sluttresultat. Vi er opptatt av at vi skal levere ønsket resultat til avtalt pris.  Vi har fått mange gode tilbakemeldinger og det føles bra, for det gir en trygghet om at det vi gjør er riktig

REB Anlegg AS er en tradisjonsrik anleggsvirksomhet som har fresing av stubber, røtter og skogsavfall i forbindelse med veibygging, industri/boligutvikling og nydyrking som spesialitet.

FLERE NYHETER

Prosjekt Bypakke Ålesund

Vi har vært på oppdrag for Bertelsen & Garpestad AS som en del av Bypakke Ålesund, FV.60 Blindheim – Flisnes. Byen skal rustes for fremtiden med miljøvennlige og effektive transportløsninger.

Les mer